Vyučující předmětu
Jméno: Mgr. Milan ADÁMEK, Ph.D.
Zařazení: garant předmětu
Kancelář: U5 - kancelář A7
Telefon: 576 035 251
Fax: 576 035 279
E-mail: adamek@fai.utb.cz

Pedagogická činnost: Elektrotechnika , Mikroelektronika, Číslicové zpracování signálů

Výzkumná činnost: Měření signálů velmi malých úrovní. Měření technologických veličin. Měření velmi malých průtoků kapalin a plynů. Měřicí technika. Technické prostředky automatického řízení.
Modelování fyzikálních dějů.
Jméno: Ing. Lubomír MACKŮ, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Kancelář: U5 - kancelář A7
Telefon: 576 035 250
Fax: 576 035 279
E-mail: macku@fai.utb.cz

Pedagogická činnost: Elektrotechnika , Mikroelektronika

Výzkumná činnost: Modelování a řízení zpracovatelských procesů, recyklace chromu a proteinu
z tuhých a kapalných koželužských odpadů.
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.